Update laagwater

Beste klant,

Een aantal weken geleden hebben we reeds een schrijven gestuurd in verband met de lage waterstanden op de rivieren en het dreigende risico op laagwatertoeslagen en eventuele stockbreuken. Na een langere periode van droogte hebben we weer te kampen met een laagwatertoeslag.

De impact van bovenstaande is momenteel van die aard dat we ons op de verschillende formaten rivierzand en grind ons genoodzaakt zien een laagwatertoeslag te rekenen van €1,52/T, en dit vanaf 1/12/2021. De toeslagen zijn van toepassing op zowel afhalingen als leveringen per kleine vrachtwagen en kipopleggers.

Uiteraard volgen wij deze situatie nauwlettend op, en evalueren de impact elke 2 weken. U kan de situatie steeds volgen op onze website www.vanpelt.be .
We hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke omstandigheden, en vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hartelijk dank voor uw begrip,
Familie Van Pelt