Groep Van Pelt, met maatschappelijke zetel te Zoersel en met ondernemingsnummer BE 0403.750.523, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

U kan ons privacybeleid downloaden.