ZELF STORTEN: IN SCHOTEN


Op ons recyclagepark te Schoten verwerken wij tal van materialen en afval dat voortkomt uit de afbraak van huizen, daken, maar ook groenafval, grond, hout, asbest, etc.

Uw vrachtwagen, bestelwagen, tractor, personenauto (al dan niet met aanhangwagen) wordt bruto en tarra gewogen op onze geijkte weegbrug. Ter hoogte van de weegbrug zal tevens een beeld genomen worden van de aard van afval dat u heeft geladen. Na het wegen wordt u, afhankelijk van het soort afval, naar de juiste stortplaats begeleid. Daarna wordt uw voertuig opnieuw gewogen, en dit netto gewicht wordt verrekend per kilogram.

Ons recyclagepark is elke werkdag geopend van 6u tot en met 17u00. Op zaterdag, zondag en feestdagen is deze site gesloten.