TIPS & TRICKS: VOOR HET HUREN VAN EEN CONTAINER


  • Indien de container op de openbare weg wordt geplaatst, dient u zelf een vergunning aan te vragen bij de lokale politie of het gemeentebestuur. Hou er rekening mee dat dit soms even kan duren…
  • Onze containers worden geleverd conform de geldende wetgeving.
  • Optioneel en mits supplement kan verlichting (een signalisatielicht) meegeleverd worden.
  • De totale afstand die nodig is voor het plaatsen en ophalen van een container is 15 meter.
  • Hou rekening met de materialen die niet in het gekozen type container mogen worden gestort. Vraag naar onze acceptatievoorwaarden of lees ze na op onze website: www.vanpelt.be/specialismen/containers.
  • Wij vragen om een contante betaling bij plaatsing van de container, dit wil zeggen met cash geld of met Bancontact.
  • Gebruik steeds de nodige PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) – dit om mogelijke letsels of verwondingen te vermijden. Zeker als u met gevaarlijk of asbesthoudende afvalstoffen werkt, gelden specifieke voorschriften.