RECYCLAGEMATERIALEN


Vanuit ons container- en recyclagebedrijf beschikken wij over een eigen productie puin- en betongranulaten. Wij zijn in de mogelijkheid gestabiliseerde recyclagematerialen te produceren voor onderfunderingen, funderingen en magere betonmengsels.

U kan deze komen afhalen of laten leveren op de werf.