Beste klant,

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat we enkele extreem droge maanden achter ons hebben. Het beetje regen van de afgelopen dagen was jammer genoeg niet voldoende om de impact op zowel natuur als onze handelsactiviteit te normaliseren.

Meer bepaald het waterpeil van een aantal rivieren, heeft ondertussen een invloed op onze aanvoer van watergebonden materialen. Schepen kunnen niet langer een volle vracht vervoeren, wat maakt dat de aangevoerde volumes niet alleen lager zijn, maar ook gebeuren aan een hogere kost.

Voornamelijk met onderstaande materialen is de kans op stockbreuken reëel en houden we rekening met het doorvoeren van bepaalde toeslagen:

  • Lava
  • Bovenrijngrind
  • Rivierzand

De impact van bovenstaande is momenteel van die aard dat we tijdelijk geen lava en bovenrijngrind meer aanvoeren, aangezien de kosten te hoog zijn. Voor de verschillende rivierzanden zien we ons genoodzaakt een laagwatertoeslag te rekenen van € 2,48/T, en dit vanaf 8 augustus.  De toeslagen zijn van toepassing op zowel afhalingen als leveringen per kleine vrachtwagen en kipopleggers.

Uiteraard volgen wij deze situatie nauwlettend op, en evalueren de impact elke 2 weken.

We hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke omstandigheden, en vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Familie Van Pelt