Zoersel, 7 juni 2021

Geachte klant,

Zoals U wellicht al in de pers heeft vernomen, stijgen wereldwijd de prijzen van grondstoffen en goederen. Omwille van het stilleggen van productielijnen tijdens de Corona lockdown vorig jaar, worden wij nu geconfronteerd met een tekort aan grond- en hulpstoffen; zoals hout, staal, isolatie, natuursteen, tegels en kunststoffen.

Onze leveranciers en hierdoor automatisch ook de Groep Van Pelt-Paesen worden dagelijks geconfronteerd met aanzienlijke en onvoorziene prijsverhogingen en dus een substantiële verhoging van onze kosten.

Hierdoor worden wij verplicht bepaalde bijsturingen te ondernemen binnen onze organisatie, en wel als volgt :

  • Onze prijsoffertes zullen automatisch maximaal 48u geldig zijn, tenzij bij eerder onderling akkoord andere termijnen werden besproken.
  • De prijzen die wij aanrekenen, zullen steeds dagprijzen zijn. Deze kunnen dus dagelijks wijzigen.
  • U moet er zich van vergewissen dat een geoffreerde prijs nog steeds geldig is.
  • Bepaalde beloofde levertermijnen ten gevolge van de gekende situatie kunnen wijzigen.
  • Sommige materialen zelfs niet meer beschikbaar kunnen zijn, zonder dat wij hiervan op voorhand van in kennis gesteld worden door de leverancier.

Wij wensen ons te verontschuldigen voor dit ongemak, maar gezien onze leveranciers ons eenzijdig deze prijsverhogingen opleggen, kunnen wij niet anders dan volgen.

Verder blijven wij rekenen op een continue voortzetting van onze professionele samenwerking in de toekomst en op jullie loyauteit als klant bij Groep Van Pelt-Paesen.

Voor meer details aangaande, kunnen jullie mij steeds contacteren.

Hoogachtend,

Van Laeken

CCO Van Pelt

Johan.vanlaeken@vanpelt.be – +32 476 48 00 81