In: Nieuws & Events

Beste klant,

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat we enkele extreem droge weken achter ons hebben. Hierdoor is het peil van bepaalde rivieren (zowel binnen- en buitenland) zeer snel aan het zakken.Zoals u weet heeft het waterpeil van een aantal rivieren, een invloed op onze aanvoer van watergebonden materialen. Schepen kunnen niet langer een volle vracht vervoeren, wat maakt dat de aangevoerde volumes niet alleen lager zijn, maar ook gebeuren aan een hogere kost.

Met dit schrijven willen we u informeren dat de kans de komende weken/maanden op stockbreuken reëel is en dat u rekening moet houden met het doorvoeren van bepaalde toeslagen op volgende producten:

  • Lava
  • Bovenrijngrind
  • Rivierzand (0/1; 0/3; 0/4 en 0/8)

Uiteraard volgen wij deze situatie nauwlettend op, en evalueren de impact elke 2 weken. U kan de situatie volgen op onze website www.vanpelt.be .

We hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke omstandigheden, en vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

 

Familie Van Pelt