Hinder Hoogmolenbrug door werken Albertkanaal – UPDATE!

Metropoolstraat Albertkanaal Schoten
Tussen  4 februari en 19 maart 2019:

Het Albertkanaal is de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. De beperkte hoogte en breedte onder de bruggen zorgt alleen voor problemen. Daarom worden in de toekomst de bruggen verhoogd en het kanaal verbreed op sommige plaatsen.

Deze noodzakelijke werken zullen helaas stevige verkeershinder met zich meebrengen.

  • start van de werken op 04 februari 2019!
  • Vanaf dan is het niet meer mogelijk links (vanuit Antwerpen) of rechts (vanuit Wijnegem) af te slaan aan de lichten richting Schoten.
    –> in- en uitrit Groep Van Pelt blijven open komende vanuit Schoten maar het zal NIET MEER mogelijk zijn om via onze uitrit te vertrekken richting Schoten.
  • 28 februari 2019 wordt de inrit van Groep Van Pelt afgesloten tot einde werken (voorzien +/- 19 maart). –> Het zal wel altijd mogelijk blijven via onze uitrit te vertrekken richting Schoten, alsook richting Antwerpen. De uitrit zal dan ook aangepast worden zodat er – komende vanuit Schoten – rechts kan afgedraaid worden en de site bereikbaar is.